Aanmelden

Fijn dat u uw kind wilt aanmelden voor basisschool Het Lover. U kunt een inschrijfformulier en een begeleidend schrijven downloaden als pdf.

Het formulier kunt u, na lezing van het begeleidend schrijven, invullen en ondertekenen en daarna inleveren op school. Zodra u zich heeft ingeschreven ontvangt u van ons een bevestiging. Binnen 10 weken nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons een uitnodiging voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u tevens een informatieboekje. Als uw kind nog geen 3 jaar is betreft het een vooraanmelding. In dat geval vindt het intake gesprek niet plaats 10 weken na het aanmelden maar ongeveer 10 weken nadat uw kind 3 jaar is geworden. Ongeveer 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de groepsleerkracht van uw kind contact met u op om samen met u de wendagen te plannen. De gidsouders plannen daarna met u een afspraak om u vertrouwd te maken met het reilen en zeilen op onze school.

Heeft u de keuze voor een basisschool voor uw kind nog niet gemaakt en wilt u meer weten over Het Lover? Dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden:
Een bezoekje aan onze open dag. Deze vindt meestal rond half januari plaats (net als op andere basisscholen in Asten). Een kijkje nemen, wanneer de school ‘in actie’ is. In de week na de open dag is er een kijkochtend zodat ouders onder schooltijd met hun kind door de school kunnen lopen.

Wilt u op een ander moment meer te weten komen over basisschool Het Lover, neem gerust contact op met dhr. Maarten Theijs (directeur) via mail of telefonisch op nummer 0493 - 670065.   

Download het inschrijfformulier
Begeleidende brief aanmelding

Inschrijfformulier