Iedere groep beschikt over tenminste één klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij de organisatie en uitvoering van groepsactiviteiten, zoals excursies, festiviteiten of lesgebonden activiteiten.In principe is een klassenouder één schooljaar 'in dienst'. Het bestuur van de Oudervereniging initieert diverse activiteiten en biedt hand- en spandiensten of coördineert deze bij activiteiten op de school. De klassenouders hebben hier ook een heel belangrijke rol. 


De taken van de klassenouders zijn:

  • Eerste contactpersoon/aanspreekpunt richting de oudergroep voor de leerkracht van de desbetreffende groep.
  • Helpen zoeken/regelen hulp bij activiteiten en vervoer naar externe locaties.
  • Met de leerkracht van gedachten wisselen over groepsactiviteiten.
  • Contactpersoon voor ouders richting bestuur Oudervereniging.

Benieuwd naar wie dit schooljaar de klassenouders zijn? informeer bij de leerkracht van de desbetreffende klas door een mail te sturen of binnen te lopen.

Klassenouders