Protocollen

Op onze school hanteren we protocollen en beleidsstukken voor diverse onderwerpen. Op deze plek kunt u kennis nemen van de inhoud van de documenten.

Klik hier voor het protocol omgaan met gescheiden ouders
Klik hier voor het document verlies en rouw op de basisschool
Klik hier voor het document privacy en AVG
Klik hier voor het protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Klik hier voor het antipest- en veiligheidsprotocol
Klik hier voor het protocol medische handelingen
Klik hier voor het protocol omgaan met weglopers