Regels en afspraken

Om ervoor te zorgen dat iedereen met een goed gevoel naar school gaat en zich prettig en veilig voelt op school zijn er regels en afspraken geformuleerd.

Gezonde school
Tijdens de pauze spelen de kinderen buiten en wordt er door de leerkrachten gesurveilleerd. Bij slecht weer wordt er binnen gepauzeerd. We vinden het erg belangrijk dat er gezond geluncht wordt. Ook het eten van gezonde pauzehapjes vinden we van belang. 

Communicatieafspraken
Op schoolniveau zijn er communicatieafspraken gemaakt met betrekking tot communicatie tussen school en ouders/verzorgers. Hier kunt u lezen welke afspraken op onze school gelden. 

Verkeersregels
Omdat veiligheid van de kinderen erg belangrijk is, willen wij de verkeersregels die rondom onze school gelden onder uw aandacht brengen. Onze school neemt deel aan de BVL (BrabantVeiligheidsLabel). BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie. Hier kunt u ons BVL-label vinden. 

Extra verlof
Elk schooljaar publiceert de school vroegtijdig het vakantierooster. Dit gebeurt vroegtijdig om ouders/ verzorgers in de gelegenheid te stellen de vakanties ook in de schoolvakanties te plannen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor dat niet kan of past. Dan kan onder bepaalde omstandigheden extra verlof worden aangevraagd. De Peelgemeenten (waaronder Asten valt) hebben gezamenlijk een brochure gepubliceerd waarin op basis van de leerplichtwet de regeling voor extra verlof uit de doeken wordt gedaan. Klik hier voor de betreffende folder. Het verlofformulier vindt u onder het kopje ‘formulieren’.