Schooltijden

Schooltijden: 

Maandag:      08:30 tot 14:45 uur
Dinsdag:        08:30 tot 14:45 uur
Woensdag:    08:30 tot 12:30 uur
Donderdag:   08:30 tot 14:45 uur
Vrijdag:          08:30 tot 12:30 uur

Extra vrije dagen moeten gezien de leerplichtwet worden aangevraagd bij de directie.

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Carnavalsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020
Meivakantie: 20 april t/m 1 mei 2020
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen 2019-2020
26-09-2019, 06-12-2019, 21-01-2020, 14-02-2020, 18-03-2020, 04-05-2020, 20-05-2020, 22-06-2020

Gymrooster 2019-2020
Maandag:
08.30 - 09.30   groep 7 en 8 
08:45 - 09:45   groep 5
09.45 - 10:45   groep 2
10:45 - 11:45   groep 3
12:15 - 13:15   groep 4
13:15 - 14:15   groep 6

Woensdag:
08:30 - 09:30   groep 7
09:30 - 10:30   groep 8

Naast de wekelijks terugkerende gymlessen, gaan alle kinderen op dinsdag- en donderdagmiddag een kwartier begeleid naar buiten.