Verlof aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u verlof aanvragen voor een periode minder dan 10 dagen. Ingevuld kunt u het formulier inleveren bij de directie van onze school. U krijgt zo spoedig mogelijk het formulier terug met daarop of u toestemming voor die dagen hebt gekregen. Welke criteria wij hanteren bij het toekennen kunt u lezen door hieronder op de betreffende link te klikken.

Formulier aanvraag verlof

Criteria toekennen verlof