Daltononderwijs

Brede school Het Lover is een kleurrijke, levendige basisschool voor Asten en omgeving. Ons onderwijsteam geeft samen met kinderen en hun ouders inhoud aan het Daltonconcept.

Wat is een Daltononderwijs eigenlijk? Kinderen krijgen op Het Lover precies dezelfde vakken en hoeveelheid leerstof aangeboden als in het gewone basisonderwijs. Alleen de manier waarop we de leerstof aanbieden, is anders.

Waarom dat zo is? In het dagelijks leven wordt er van je verwacht dat je zelf keuzes kan maken, hiervoor draag je zelf als persoon de verantwoordelijkheid. De principes van het Daltononderwijs maakt kinderen zich hiervan bewust. Ook krijgen kinderen veel mogelijkheden aangeboden om zich de benodigde vaardigheden eigen te maken.

Brede School Het Lover geeft vanuit zes Dalton-waarden vorm en inhoud aan het onderwijs:

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Reflectie
  • Doelmatigheid
  • Samenwerken
  • Borging

Door te werken vanuit waarden blijkt dat Dalton bovenal een manier is van omgaan met elkaar, een manier van leren en leven. Meer hierover leest u in deze folder.

Brede School Het Lover is gelegen tegen het Loverbosch aan de Oostelijke rand van Asten. De school is opgericht in 1983 en biedt momenteel naast regulier onderwijs aan zo’n 180 kinderen, ook plaats aan een peuterspeelzaal en voor- en tussenschoolse opvang. De kinderen zijn afkomstig uit de nabijgelegen wijken. Daarnaast is de school in trek bij ouders die bewust voor de principes van het Daltononderwijs kiezen, omdat zij vinden dat Dalton het beste bij hun opvoedingsvisie past. 

Neem contact met ons op