Uitdagend ICT-onderwijs: voorbereid op de toekomst!

Digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het is daarom niet vreemd dat er in het basisonderwijs de nodige aandacht aan wordt besteed. Het Lover heeft er zelfs één van haar speerpunten van gemaakt. Wij hanteren op school de principes van het Daltononderwijs. En dat gaat heel goed samen met ICT.

ICT is geen statisch gegeven. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Om dat bij te houden volgt het team regelmatig cursussen en is ICT een vast item op ons vergaderrooster. Nieuwe ontwikkelingen die voor het onderwijs zinvol zijn worden in 'een proeftuintje' gezet. Vervolgens met het team geëvalueerd en als het bruikbaar is in ons onderwijs geborgd. Zo is er sprake van een gedragen doorgaande lijn.

We halen met ons onderwijs het beste uit iedere leerling. ICT is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. Echter: ICT staat niet vast gepland op het rooster van de klas. De tablet en computer zijn een hulpmiddel geworden waar elk kind, ten alle tijden, gebruik van moet kunnen maken. Om te oefenen, opzoeken, verwerken en creëren. Het onderwijs dat wij bieden is daarvoor uitermate geschikt!

Internet is een gigantische bron van informatie. Kinderen moeten leren daarmee om te gaan. D.m.v. mediawijsheid leren wij kinderen kritisch te zijn naar informatie van internet en wijzen wij op de gevaren die dit medium met zich mee kan brengen.