Het onderwijs op BS. Het Lover

Het onderwijs op BS. Het Lover

Basisschool Het Lover is een kleurrijke, levendige basisschool voor Asten en omgeving. Ons onderwijsteam geeft samen met kinderen en hun ouders inhoud en vorm aan de ontwikkeling van kinderen.

In het dagelijks leven wordt er van je verwacht dat je zelf keuzes kan maken, hiervoor draag je zelf als persoon de verantwoordelijkheid. De principes van ons onderwijs maakt dat kinderen zich hiervan nadrukkelijk bewust zijn. Ook krijgen kinderen veel mogelijkheden aangeboden om zich de benodigde vaardigheden eigen te maken.

BS. Het Lover geeft vanuit zes kernwaarden vorm en inhoud aan het onderwijs:

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Reflectie
  • Doelmatigheid
  • Samenwerken
  • Borging

Door te werken vanuit deze waarden blijkt dat samen leren bovenal een manier is van omgaan met elkaar, een manier van leren en leven. 

Het gebouw van basisschool Het Lover is gelegen tegen het Loverbosch aan de Oostelijke rand van Asten. De school is opgericht in 1985 en biedt momenteel regulier onderwijs aan zo’n 100 kinderen. De kinderen zijn afkomstig uit de nabijgelegen wijken. Daarnaast is de school in trek bij ouders die bewust voor de principes van ons onderwijs kiezen, omdat zij vinden dat deze manier van onderwijs verzorgen het beste bij hun opvoedingsvisie past. 

 

Neem contact met ons op