Het onderwijs op BS. Het Lover

Het onderwijs op BS. Het Lover

Basisschool Het Lover is een kleurrijke, levendige basisschool voor Asten en omgeving. Ons onderwijsteam geeft samen met kinderen en hun ouders inhoud en vorm aan de ontwikkeling van kinderen.

In het dagelijks leven wordt er van je verwacht dat je zelf keuzes kan maken, hiervoor draag je zelf als persoon de verantwoordelijkheid. De principes van ons onderwijs maakt dat kinderen zich hiervan nadrukkelijk bewust zijn. Ook krijgen kinderen veel mogelijkheden aangeboden om zich de benodigde vaardigheden eigen te maken.

BS. Het Lover geeft vanuit zes kernwaarden vorm en inhoud aan het onderwijs:

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Reflectie
  • Doelmatigheid
  • Samenwerken
  • Borging

Door te werken vanuit deze waarden blijkt dat samen leren bovenal een manier is van omgaan met elkaar, een manier van leren en leven. 

Het gebouw van basisschool Het Lover is gelegen tegen het Loverbosch aan de Oostelijke rand van Asten. De school is opgericht in 1985 en biedt momenteel regulier onderwijs aan zo’n 100 kinderen. De kinderen zijn afkomstig uit de nabijgelegen wijken. Daarnaast is de school in trek bij ouders die bewust voor de principes van ons onderwijs kiezen, omdat zij vinden dat deze manier van onderwijs verzorgen het beste bij hun opvoedingsvisie past. 

Onbezorgd naar school/ Zorg op school
We willen allemaal dat kinderen onbezorgd naar school gaan. Lekker in je vel zitten is heel belangrijk om tot leren te komen. We ’zorgen’ voor elke leerling zo goed als we kunnen. De leerkracht in de klas is daar dagelijks mee bezig. Onder andere door de kinderen het juiste aanbod te geven, door aandacht te schenken aan ieder kind, door het versterken van de sociale contacten binnen de groep.

Wij, Suzanne Aarts en Ilse Joosten, zijn intern begeleiders. We zijn dagelijks bezig met de zorg op school. Maar waar houden we ons dan mee bezig? Wat houdt dat precies in, de juiste zorg voor ieder kind? Hoe zijn bepaalde dingen geregeld op school rondom zorg? We willen u als ouder daarover graag informeren. U kunt hier nieuwsbrieven vinden waar u meer kunt lezen over de zorg op onze school. 

Klik hier voor de nieuwswijzer van april
Klik hier voor de nieuwswijzer van maart
Klik hier voor de nieuwsbrief van februari

 

Neem contact met ons op