Regels en afspraken

Communicatieafspraken
Op schoolniveau zijn er communicatieafspraken gemaakt met betrekking tot communicatie tussen school en ouders/verzorgers. Hier kunt u lezen welke afspraken op onze school gelden.